Therapie

 

 

 

 

Complementaire Therapie als hoofdtaak

In de loop der jaren heeft De Stille Kracht een team van mensen om haar heen gevonden die met de zelfde passie mensen willen helpen. Of het nu gaat om pijn- en stress klachten of om het ontwikkelen van de eigen spirituele gaven. De verschillende culturen en de diverse disciplines binnen het centrum bieden u de mogelijkheid uzelf te ontwikkelen op het spirituele vlak. Door de onderlinge samenwerking kunnen diverse pijn- en stressklachten snel verholpen of verminderd worden. Wij zijn instaat om cognitief gedrag en stressproblematiek zeer doeltreffend aan te pakken. Of het nou gaat om een burn-out, een depressie of pijn- en stressklachten, u bent bij ons in goede handen. Samen met u gaan wij op zoek naar een complementaire aanpak van uw probleem. Herkent u zich in één van de onderstaande voorbeelden, dan bent u bij ons op het juiste adres.

HSP bij kinderen en volwassenen

HSP staat voor “Hoog Sensitief Persoon” en betekent simpelweg dat men extra gevoelig is voor stemmingen, sfeer, emoties van andere en vaak heeft men een sterke intuïtie. Deze sterke intuïtie wordt in het alternatieve circuit ook wel een zesde zintuig genoemd.

HSP bij kinderen komt steeds vaker voor, maar wij noemen deze kinderen liever nieuwetijdskinderen. Je ziet een toename van ADHD, ADD, hoogbegaafdheid en HSP in de trend van de afgelopen 10 jaar. Een nieuwetijdskind loopt dus eigenlijk een beetje voor, de samenleving is er nog niet helemaal klaar voor… maar hoe herken je nou een nieuwetijdskind? En hoe ga je er mee om?

Click hier voor de checklist, of neem contact met ons op voor een intake of kennismakingsgesprek.

Burn-out 

Een burn-out is een stressgerelateerde aandoening. Stress heeft een wat negatieve lading in het Nederlands gekregen. Maar in principe is het onnodig, gezonde spanning helpt als je iets ingewikkelds moet doen. Om echt goed te presteren is stress eigenlijk onmisbaar. Stress zorgt ervoor dat er adrenaline wordt aangemaakt en adrenaline zet je lijf op scherp. Een stevige deadline, een spannend tentamen of een spannende afspraak: dit soort dingen zorgt voor stress en die stress zorgt voor adrenaline en die adrenaline zorgt voor beter presteren. Maar wie te veel en te vaak stress ervaart, gaat daar last van krijgen. Bij een burn-out is de adrenalinespiegel chronisch te hoog. Je thermostaat is als het ware stuk.

Freudenberger (de ‘uitvinder’ van de burn-out) omschreef een burn-out ooit als 'de discrepantie tussen wat mensen verwachten van hun werk of privé en wat ze er in werkelijkheid voor krijgen'. De burn-out is de 'disease of the overcommitted' schrijft hij (geciteerd door Schaufeli). Bij hen is de weegschaal dus niet in balans.

De verschijnselen van een burn-out kunnen heel verschillend zijn. Een burn-out is een syndroom (een specifiek cluster van symptomen). Met andere woorden; het is een herkenbaar geheel van symptomen, maar je hoeft niet alle mogelijke symptomen te hebben. Dat is een geluk bij een ongeluk want er zijn ongeveer 100 symptomen bekend, om de bekendste te noemen: Slapeloosheid, Onzekerheid, Angst, Hartkloppingen, Hoofdpijn, Onrust, Gespannen spieren, Besluiteloosheid, Verminderde concentratie, Continu piekeren, Veel roken, Veel drinken, Snel huilen & Onderpresteren

Depressie

Het woord depressie heeft verschillende betekenissen. Een meteoroloog denkt bij een depressie waarschijnlijk eerder aan een lagedrukgebied, terwijl een econoom meteen een dip in de economie voor zich ziet. Voor psychologen (en de meeste mensen) is een depressie echter een psychische stoornis die vooral gekenmerkt wordt door een langdurige periode van somberheid en neerslachtigheid.

Langdurige somberheid en aan de dood denken zijn twee bekende en veel voorkomende symptomen van een depressie. Maar ook prikkelbaarheid kan een symptoom zijn, net zoals het last hebben van angsten. Zo zijn er nog een aantal symptomen, die bij een depressie kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld: Slaapproblemen, Verstoorde eetlust, Concentratie- en Geheugenproblemen, Moeheid en Schuldgevoelens komen regelmatig voor. Deze verscheidenheid aan symptomen maakt het stellen van een goede diagnose niet makkelijker. Daarom zijn er richtlijnen waarin de kenmerken van een depressie zijn vastgelegd.

In de psychiatrie maakt men onderscheid tussen een burn-out, overspannenheid en een depressie. Ga niet zelf lopen dokteren! De meeste websites over depressie gaan over de oorzaken, ontwikkeling en behandeling hiervan bij volwassenen, hier is dan ook het meest over bekend. Maar ook kinderen kunnen al lijden aan een depressie, het belangrijkste symptoom is, ook bij hen, langdurige somberheid maar anders dan bij volwassenen kunnen depressieve kinderen nog wel even lol maken. Dit maakt het stellen van een goede diagnose moeilijker. Gelukkig is een depressie bij kinderen, net als bij volwassenen, goed te behandelen.

Hoofdpijn & Migraine

Hoewel migraine op elke leeftijd voor het eerst kan optreden, begint dit type hoofdpijn meestal tussen de tien en veertig jaar. Bij de meeste mensen treedt de hoofdpijn regelmatig op, maar boven de leeftijd van vijftig of zestig jaar worden de aanvallen gewoonlijk beduidend minder hevig of verdwijnt de migraine geheel.

Migraine komt bij vrouwen driemaal zo vaak voor als bij mannen. Migraine lijkt in bepaalde families vaker voor te komen; bij meer dan de helft van de patiënten met migraine komt de aandoening ook bij naaste familieleden voor.

Symptomen

• Hoofdpijn;

• Misselijkheid en braken;

• Verhoogde gevoeligheid voor licht, geluid of geur, drukpijn;

• Migraine verergert vaak ten gevolge van inspanning.

Bij een deel van alle mensen die migraine hebben worden de aanvallen voorafgegaan door een zogenaamd ‘aura’. Men kan bepaalde lichtbeelden, lichtflitsen of schommelingen in licht ervaren, ook is uitval van een deel van het gezichtsvermogen bekend. Iets anders dan aura zijn de zogenaamde aankondigingsignalen die veel mensen met migraine ervaren. Ruim voor het optreden van een aanval voelt men zich al anders, is men overgevoelig voor gewoonlijk normale prikkels en kunnen bijvoorbeeld reuk of smaak al veranderd zijn. Een migraineaanval kan ook spontaan optreden, meestal is er het samenspel van meerdere factoren, wil er een aanval ontstaan. Het is dus belangrijk dat u uw persoonlijke triggers kent (bijvoorbeeld: stress, honger of verstoorde slaap) en deze weet te vermijden.

Problemen met gronden

Gronden is het zich energetisch verbinden met de aarde. Het wordt ook wel 'aarden' genoemd. Aarden in elektrische termen betekent beveiligen, zoals gronden in energetische termen ook beveiligen betekent, maar dan het beveiligen tegen onbalans.

Wanneer je niet goed gegrond bent, kunnen o.a. de volgende symptomen optreden:

•Licht of raar gevoel in het hoofd of de buik;
•Chaotisch denken;
•Gevoel dat je hoofd overloopt;
•Verhit hoofd;
•Koude voeten;
•Je voeten of benen niet goed voelen;
•Sterk beïnvloedbaar zijn;
•Onzekerheid;
•Onevenwichtigheid;
•Gevoel te willen vluchten voor de werkelijkheid.

Gronden en Aarden kun je op een aantal manieren bereiken. Soms betekent het dat je fysiek de natuur in gaat, de bossen in of langs het strand wandelen. Het contact met de aarde herstelt je natuurlijke grondingsproces. Als dit niet, of niet voldoende werkt, zijn er ook meer spirituele oefeningen om weer gegrond te raken. Ademhalingsoefeningen, geleide meditatie of Reiki zijn dan middelen die kunnen worden ingezet.

De balans tussen het ontastbare en tastbare, ook wel de balans tussen hemel en aarde, wordt hersteld.