Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
De praktijk heet je van harte welkom en stelt je graag op de hoogte van de volgende zaken, die van toepassing zijn op de dienstverlening binnen de Stille Kracht: Dienstverlening Binnen de Stille Kracht bestaat de dienstverlening uit o.a. het werken met de Methode DSK (intensieve en kortdurende lichaamsgerichte therapie), het verlenen van indivuele Coaching, Spirituele begeleiding, lichaamswerk, diverse massages en Astrologische & Tarot Coaching en vele andere vormen van alternatieve geneeswijzen.  

 

Op de website www.de-stille-kracht.nl vind je bij “ons team” de verschillende medewerkers. Wanneer een medewerker is aangesloten bij een beroepsvereniging zal dat altijd worden aangegeven. Behandelaars welke niet zijn aangesloten werken wel volgens een aantal belangrijke regels en doelstellingen uit de genoemde beroepsverengingen, zoals; dossiervorming en behandelplannen.  

Vergoeding Voor een eventuele vergoeding via je ziektekostenverzekeraar dien je zelf goed de polisvoorwaarden door te lezen. Bij vragen en eventuele declaratie hierover kun je terecht bij je verzekeringsmaatschappij. 

Tarieven & Betaling Je wordt altijd voor- en ingelicht over de hoogte van de tarieven, dit kan zowel mondeling als schriftelijk zijn of beiden. De behandelingen dien je, tenzij anders overeengekomen, vooruit te betalen. Je ontvangt achteraf een betaalbewijs (nota). Losse consulten worden vooraf betaald of ter plaatse contant afgerekend. Blijf je in gebreke met je betaling dan zullen incassomaatregelen genomen worden. [Soft Break][Soft Break]Afspraken Alle afspraken kunnen 24 uur van te voren kosteloos kunnen worden verzet of geannuleerd. Geplande cursussen of opleidingen  kunnen als volgt worden geannuleerd:

  1. - Annuleringen korter dan 3 weken 100% betaling  

  2. - Annulering tussen 3 en 5 weken 50% betaling  

  3. - Annulering tussen 6 en 8 weken 25% betaling  

  4. - Annuleringen vanaf 8 weken en langer geen kosten

Vervanging Bij ziekte of afwezigheid van de geplande behandelaar/coach binnen de Stille Kracht, word je (als mogelijk) tijdig geïnformeerd over de vervanging dan wel een nieuwe planning van de dienstverlening.Behandeldossier Binnen de Stille Kracht wordt een dossier van uw behandeling bijgehouden, waar te allen tijde vertrouwelijk mee wordt om gegaan. Er bestaat recht op inzage in je dossier.Klachten en ideeën Mocht je een klacht hebben over de dienstverlening binnen de Stille Kracht, dan kun je die kwijt bij je behandelaar/coach, dan wel bij de betreffende Beroepsvereniging. Suggesties ter verandering dan wel verbetering met betrekking tot de dienstverlening, stelt de Stille Kracht altijd op prijs en kun je bij de behandelaar/coach (liefst schriftelijk of per email) kenbaar maken. Het is voor u belangrijk om te weten dat: •  Het volgen van behandelingen, therapien en consults op eigen risico zijn. Uiteraard zullen de behandelaars streven naar de beste behandeling, na/voor zorg en begeleiding. De Stille Kracht houdt zich niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen. • Het nuttigen van etenswaren niet toegestaan is in de behandelruimte. • Het meenemen van kinderen en huisdieren naar de praktijk niet is toegestaan tenzij anders overlegt. • Het uitschakelen van de mobiele telefoon is verplicht, tenzij anders is overeengekomen.